laboratory-1009178_1280

Klonowanie od lat stanowi jedno z najdonioślejszych, a zarazem jedno z najciekawszych osiągnięć nauki. Z nim związane są ogromne nadzieje, ale także niezwykle trudne kontrowersje etyczne. Klonowanie w potocznym rozumieniu to tworzenie nowego organizmu o identycznym materiale genetycznym. Jednak to nie wszystko, klonować można także geny. W tym pierwszym przypadku…

Read More
research-1029340_1280

Prasa co jakiś czas donosi nam o najnowszych badaniach naukowców, które rzekomo już niedługo miałyby zmienić nasze życie. Możemy podchodzić do tych nowości sceptycznie, może z zainteresowaniem, a może nawet z zachwytem. Należy jednak zwrócić uwagę na to, skąd czerpiemy dane informacje i dopóki nie jest to źródło rzetelne, należy…

Read More
chemistry-24497_1280

Praca naukowa to niewątpliwie rodzaj pracy twórczej, jednak szczególnego rodzaju. Ma za zadanie odkrywanie nowych praw i prawd, jednak jest to praca celowa. Celem zaś jest niesienie pożytku zarówno poszczególnym członkom całego społeczeństwa, jak i państwu, w tym jego gospodarce i kulturze. Nie zawsze cel ten jest sprecyzowany konkretnie, jednak…

Read More