Miesiąc: Maj 2015

Teorie naukowe – zasady i właściwości

Teorie naukowe to bardzo rzetelne, kompetentne, rygorystyczne i kompletne sformułowanie wiedzy naukowej. Teorie naukowe nie są absolutnie bezpodstawne i wyssane z palca, tak jak to czasem rozumie się potocznie słowo „teoria”. Teorie naukowe muszą być ujęte w pewną logiczną całość, która to została wywnioskowana na podstawie ustalonych i przyjętych faktów naukowych. Na fakty naukowe składają się ogólne stwierdzenia i obserwacje poczynione podczas pracy badawczej. Niektóre z faktów nazywane są prawami naukowymi . By tak się stało, muszą one spełnić pewne warunki: być dokładnie ustalone, dotyczyć zjawisk, które się powtarzają oraz muszą mieć szczególne znaczenie dla pojęcia „teorie naukowe”. Ponadto...

Czytaj

Dyscypliny naukowe jako pojęcie węższe od dziedzin naukowych

Dziedziny naukowe to pojęcie szerokie, na które składają się właśnie dyscypliny naukowe. Czym zajmują się dyscypliny naukowe? Zwykle mają one za zadanie zgłębić jakiś temat, wyprowadzić teorie, przeprowadzić badania i sprawdzić w ten sposób swoje teorie w praktyce. Stanowią one także część zasobu wiedzy o jakimś wycinku rzeczywistości. Dyscypliny naukowe mają nie tylko swój przedmiot badań, ale i konkretnie wyznaczony cel. Dyscypliny naukowe tworzą inną podkategorię – specjalności naukowe. Mogą być one uprawiane przez jedną, bądź kilka dyscyplin naukowych i oznacza zwykle węższe rozpatrywanie jakiegoś aspekty badań. Specjalności naukowe to m.in. zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w kulturze,...

Czytaj

Stopnie naukowe w Polsce – jakie są i kiedy się je przyznaje

Stopnie naukowe w Polsce to sprawa, która jest uregulowana prawnie poprzez ustawę z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W Polsce w wyniku procesu edukacyjnego można zdobyć różnorakie tytuły zawodowe, m.in. licencjat, magister, inżynier. Przyznawane są one po ukończeniu pierwszego lub drugiego stopnia studiów. Stopnie naukowe w Polsce przyznawane są dopiero po ukończeniu trzeciego stopnia studiów. Mamy dwa stopnie naukowe w Polsce. Pierwszym z nich jest doktor. Pochodzi od z łaciny, gdzie doctor oznacza nauczyciela bądź mistrza. O stopień ten może ubiegać się osoba, która spełni kilka...

Czytaj