Miesiąc: Kwiecień 2016

Co nam daje klonowanie?

Klonowanie od lat stanowi jedno z najdonioślejszych, a zarazem jedno z najciekawszych osiągnięć nauki. Z nim związane są ogromne nadzieje, ale także niezwykle trudne kontrowersje etyczne. Klonowanie w potocznym rozumieniu to tworzenie nowego organizmu o identycznym materiale genetycznym. Jednak to nie wszystko, klonować można także geny. W tym pierwszym przypadku przeprowadza się procedurę transferu jądra z komórki somatycznej do jajowej. Klonować można w ten sposób zarówno organizmy zwierzęce, jak i roślinne. W tym drugim przypadku chodzi o wyosobnienie genu. Łączy się wtedy materiał genetyczny oraz wektor molekularny, a następnie doprowadza do namnażania. Obecnie nauka osiągnęła już niezwykle dużo w...

Czytaj

Najnowsze badania naukowe

Prasa co jakiś czas donosi nam o najnowszych badaniach naukowców, które rzekomo już niedługo miałyby zmienić nasze życie. Możemy podchodzić do tych nowości sceptycznie, może z zainteresowaniem, a może nawet z zachwytem. Należy jednak zwrócić uwagę na to, skąd czerpiemy dane informacje i dopóki nie jest to źródło rzetelne, należy zastanowić się nad prawdziwością tych danych. Zapowiedzi te bowiem niekoniecznie się sprawdzają lub sprawdzają się w stopniu, który zupełnie nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Stąd zasadne pytanie: dlaczego w ogóle tak się dzieje? Pierwszą kwestią, którą warto poruszyć jest fakt, że prasa, siląc się na chwytliwe tytuły i jasną treść...

Czytaj

Wiedza naukowa jako efekt pracy twórczej

Praca naukowa to niewątpliwie rodzaj pracy twórczej, jednak szczególnego rodzaju. Ma za zadanie odkrywanie nowych praw i prawd, jednak jest to praca celowa. Celem zaś jest niesienie pożytku zarówno poszczególnym członkom całego społeczeństwa, jak i państwu, w tym jego gospodarce i kulturze. Nie zawsze cel ten jest sprecyzowany konkretnie, jednak ogólny jego kierunek wciąż pozostaje ten sam. Niezależnie od tego czy chodzi o poznawanie prawdy, czy tworzenie nowych urządzeń albo najnowszych technologii na ich podstawie, cel jest rzeczywiście niezmienny. Chodzi o rozwój. A wyróżnić można prace badawcze, koncepcyjne oraz metodologiczne. Prace badawcze maja na celu opisywanie świata w jak...

Czytaj