Dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych — kilka podstawowych informacji

Polacy mają coraz większą świadomość praw, jakie im przysługują i coraz częściej wszczynają sprawy sądowe o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, dzięki czemu mają szansę na leczenie czy rehabilitację po wypadku. Warto wiedzieć jak się bronić przed firmami ubezpieczającymi, które bardzo często chcą zaniżać wypłacane kwoty ubezpieczeń, tak aby gdy przyjdzie taka konieczność móc skutecznie dochodzić swoich racji. Czym właściwie są odszkodowania komunikacyjne? Mówiąc o odszkodowaniach komunikacyjnych, należy sobie zdawać sprawę z tego, że używamy szerokiego znaczenia tego słowa, ponieważ samo odszkodowanie dotyczy jedynie strat majątkowych. Odszkodowanie komunikacyjne to jednak coś więcej — to również zadośćuczynienie, za krzywdę, jakiej doznaliśmy podczas...

Czytaj