Autor: Pasjonat nauki popularnej

Dyscypliny naukowe jako pojęcie węższe od dziedzin naukowych

Dziedziny naukowe to pojęcie szerokie, na które składają się właśnie dyscypliny naukowe. Czym zajmują się dyscypliny naukowe? Zwykle mają one za zadanie zgłębić jakiś temat, wyprowadzić teorie, przeprowadzić badania i sprawdzić w ten sposób swoje teorie w praktyce. Stanowią one także część zasobu wiedzy o jakimś wycinku rzeczywistości. Dyscypliny naukowe mają nie tylko swój przedmiot badań, ale i konkretnie wyznaczony cel. Dyscypliny naukowe tworzą inną podkategorię – specjalności naukowe. Mogą być one uprawiane przez jedną, bądź kilka dyscyplin naukowych i oznacza zwykle węższe rozpatrywanie jakiegoś aspekty badań. Specjalności naukowe to m.in. zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w kulturze,...

Czytaj

Stopnie naukowe w Polsce – jakie są i kiedy się je przyznaje

Stopnie naukowe w Polsce to sprawa, która jest uregulowana prawnie poprzez ustawę z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W Polsce w wyniku procesu edukacyjnego można zdobyć różnorakie tytuły zawodowe, m.in. licencjat, magister, inżynier. Przyznawane są one po ukończeniu pierwszego lub drugiego stopnia studiów. Stopnie naukowe w Polsce przyznawane są dopiero po ukończeniu trzeciego stopnia studiów. Mamy dwa stopnie naukowe w Polsce. Pierwszym z nich jest doktor. Pochodzi od z łaciny, gdzie doctor oznacza nauczyciela bądź mistrza. O stopień ten może ubiegać się osoba, która spełni kilka...

Czytaj

Dziedziny naukowe w Polsce

Dziedziny naukowe stanowią grupy dyscyplin naukowych, które są ukształtowane w sposób trwały i w obrębie których można nadawać stopnie oraz tytuły naukowe. Sprawa ta uregulowana jest prawnie – wyodrębnia je uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, która wydana została w 2011 roku. Dziedziny naukowe podzielone zostały na dwadzieścia jeden kategorii. Nauki biologiczne obejmują takie dyscypliny naukowe jak m.in. biofizyka, biologia, botanika, fizjologia, systematyka, zoologia, ekologia. Na nauki chemiczne składają się biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska i technologia chemiczna. Nauki ekonomiczne dzielą się z kolei na ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu oraz towaroznawstwo. Dziedziny naukowe to także inne...

Czytaj

Czym są prezentacje naukowe

Prezentacje naukowe przygotowywane są przy okazji różnych wydarzeń, choć one wszystkie mają oczywiście wspólny mianownik – naukowy charakter. Jednak prezentacje naukowe i ich tworzenie, choć może wydawać się inaczej, to wcale nie prosta sprawa. Sprawiają one problemy nawet najwytrwalszym weteranom, a co dopiero „świeżakom” – osobom dopiero uczącym się ich specjalnego przygotowania. Prezentacje naukowe wygłaszane są na różnorakich konferencjach, zjazdach, sympozjach, seminariach, a nawet w szkołach i na uczelniach podczas lekcji i zajęć dydaktycznych. Co więcej, prezentacje naukowe były też pomysłem Komisji Edukacji Narodowej na egzamin maturalny. Maturzyści przygotowywali prezentacje naukowe na wybrane przez siebie tematy i wygłaszali je...

Czytaj