Instytucje zajmujące się kształceniem młodych i utalentowanych inżynierów czy doktorów doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest ich autorytet. Na arenie międzynarodowej o poziomie kadry nauczającej i potencjale studentów świadczy przede wszystkim łatwo mierzalna i wymierna aktywność naukowa. W przypadku niemal każdej dziedziny nauki, od prawa i filozofii, przez biotechnologię i mechatronikę, na medycynie i sztukach pięknych kończąc, przygotowywanie prac naukowych jest bardzo ważnym elementem kształcenia. Najbardziej wybitni i płodni pisarze przeważnie nie muszą po ukończeniu pierwszego etapu studiów szukać pracy w komercyjnych firmach, gdyż dostają propozycję pozostania na uniwersytecie i kontynuowania swojej kariery naukowej w danej specjalizacji.

Najlepsze szkoły wyższe robią wszystko, aby najbardziej utalentowani i kreatywni studenci nie tylko nie odchodzili ze szkoły do prywatnych firm, ale jeszcze w trakcie edukacji zdobywali jak najwięcej doświadczeń pozaszkolnych. Najwyżej ceni się tych studentów, którzy na własną rękę biorą udział w projektach badawczych i pobocznych konkursach sprawdzających umiejętność pracy w zespole, czy dających możliwość przygotowania rozwiązania danego problemu. Szczególnie szkoły typowo techniczne, jak politechniki i szkoły inżynieryjne, stawiają sobie za cel zakładanie zespołów konstrukcyjnych i badawczych zdolnych do konkurowania z innymi tematycznymi szkołami w organizowanych okazjonalnie turniejach.

W przypadku bardziej humanistycznych uczelni, gdzie nie organizuje się konkursów na zbudowanie danej maszyny lub zaproponowanie matematycznego rozwiązania problemu, najskuteczniej odnieść sukces popisując się wiedzą merytoryczną i dbając o długą listę publikacji naukowych. Te zarówno przygotowane na potrzeby uniwersyteckich zeszytów naukowych, jak i tworzone na zapotrzebowanie większych magazynów krajowych czy międzynarodowych, gwarantują odpowiednią pozycję wśród wszystkich naukowców danej specjalizacji w kraju. Im więcej posiada się wydanych książek – tym łatwiej nie tylko o rangę doktora, ale o uzyskanie nominacji profesorskiej. W nauce akademickiej bardzo ważne staje się w pewnym momencie nie tylko odtwarzanie wiedzy i bardzo skuteczne, lecz tylko przywoływanie faktów i wydarzeń.

Coraz wyżej ceni się umiejętność nieszablonowego spojrzenia na dyscyplinę naukową i krytykowania oczywistych standardów. Zwłaszcza w ostatnich latach zaczęto poddawać w wątpliwość nawet najbardziej oczywiste i tradycyjne teorie spotykane w takich naukach jak ekonomia, medycyna czy filozofia i prawo. Osoby potrafiące zadawać mądre pytania i analitycznie przygotowywać potencjalne odpowiedzi oraz scenariusze, są dla danej dyscypliny najbardziej pożądani i potrafią kilkoma doskonale przygotowanymi rozprawami intelektualnymi udowodnić słuszność zupełnie niekonwencjonalnego punktu widzenia. Tacy twórcy nigdy nie mają problemów ani ze znalezieniem wydawcy, ani ze stworzeniem ciekawego, jeszcze nie poruszanego dogłębnie na forum ogólnym tematu.