Pisanie pracy naukowej odbiega zdecydowanie od pisania zwykłej pracy w formie eseju. Należy się tego nauczyć. Studia m.in. przygotowują do pisania takich prac. Nie trzeba się zbytnio przejmować, kiedy coś nam nie wyjdzie. Nasze studia zazwyczaj dzielą się na pierwszego i drugiego stopnia. Te pierwsze trwają zazwyczaj trzy lata, drugie – dwa. Tylko niektóre kierunki, jak na przykład prawo, medycyna, są studiami jednolitymi i trwają minimum pięć lat, po czym dochodzą jeszcze określone specjalizacje i egzaminy. Zatrzymajmy się jednak przy cyklu trzyletnim. Trzeci rok w poważnym stopniu jest poświęcony pisaniu pracy licencjackiej. Oczywiście nie ma co się łudzić, że studenci przez cały rok przygotowują się i piszą pracę licencjacką. Gdyby wszyscy tak robili, to takie prace byłyby na bardzo wysokim poziomie, a tak często są bardzo wtórne.

Podstawy i przygotowanie

Jak zabrać się do pisania pracy licencjackiej, by była ona na dobrym poziomie? Przede wszystkim trzeba zająć się tematem, który nas interesuje. Wszystkie narzucone zagadnienia będziemy traktowali z niechęcią i ciężko nam będzie się do nich zabrać. W trakcie studiów na pewno pojawiły się tematy, które nas zainteresowały. Warto więc iść tym tropem. Jeśli już mamy pewien zakres tematyki, którą chcielibyśmy się zająć, trzeba znaleźć promotora, który obejmie opiekę nad naszą pracą. Warto popytać studentów starszych roczników, który z promotorów będzie dla nas najlepszy. Lepiej wybrać takiego, który jest wymagający. To może być dla nas trudne, ale jednocześnie mamy szansę, że nasza praca będzie powstawała sprawnie i planowo. Razem z promotorem możemy ustalić już konkretny temat.

Odpowiedni temat i problematyka

Promotor na pewno będzie wiedział, czy nie jest to temat zbyt obszerny lub zbyt wąski i jaka mniej więcej jest bibliografia. Warto wybrać zagadnienia, które nie mają zbyt szerokiej literatury. Wtedy możemy dać więcej od siebie. Niedobrze jest też, gdy literatury jest za mało. Tu, jak zwykle, najlepszy jest złoty środek:
– ustalenie konkretnego tematu pozwoli nam zabrać się za zbieranie bibliografii,
– pracę zaczynamy pisać dopiero wtedy, kiedy przeczytaliśmy podstawowe książki (dopiero wtedy możemy napisać plan pracy),
– plan pracy zapewne będzie się zmieniał w trakcie pisania, ale ogólny zarys jest niezbędny, by w ogóle ruszyć z czymkolwiek,
– na początku trzeba postawić tezy, które w trakcie analizy zgromadzonego materiału będą udowadniane.
Praca licencjacka ma przynajmniej trzy rozdziały, wstęp, zakończenie i bibliografię. W trakcie pisania powinniśmy konsultować się z promotorem, który ostatecznie naszą pracę zatwierdza. Potem zostaje tylko jej obrona.