Problemy żołądkowe zwierząt hodowlanych niejednokrotnie spędzają sen z powiek hodowcom i rolnikom. Choroba zwierzęcia zwiększa koszty jego utrzymania oraz zmniejsza rentowność produkcji. Co zrobić by temu zapobiec?

Prawidłowa dieta, a problemy żołądkowe

Choroby układu pokarmowego wśród zwierząt hodowlanych nie są niczym nowym. Nie należy ich jednak bagatelizować – częste biegunki, wymioty i problemy żołądkowe zwierząt mogą przyczynić się do spadku opłacalności hodowli. Jednym ze sposobów, by zmniejszyć ryzyko takich dolegliwości jest odpowiednia dieta.

W tym pojęciu zawiera się nie tylko dobrze skomponowana mieszanka, która zapewni zwierzęciu odpowiedni bilans składników odżywczych, ale także dodatki paszowe, które zminimalizują ryzyko biegunek.

Są to między innymi sorbenty dodawane do paszy, które mają za zadanie związać mykotoksyny odpowiedzialne za choroby zwierząt gospodarskich, a nawet śmierć w rezultacie zatrucia. Dodatek paszowy w postaci sorbentu nie tylko redukuje szkodliwe związki, ale również zapobiega rozwolnieniom, redukuje syndrom jelita wrażliwego, stabilizuje pH układu trawiennego oraz zmniejsza ryzyko kwasicy żołądka lub żwacza.

Higiena ściółki

Jednym z podstawowych zadań hodowców drobiu, trzody chlewnej oraz bydła jest zapewnienie skutecznej ochrony i wyeliminowanie organizmów chorobotwórczych z otoczenia zwierząt. W tym celu potrzebne jest między innymi utrzymanie prawidłowej higieny ściółki. Co to oznacza?

To przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu bakteriostatyczności podłoża z wykorzystaniem przyjaznych dla ludzi i zwierząt środków. Odpowiednio zastosowane sorbenty pozwolą nie tylko zatrzymać rozrost bakterii, ale także osuszyć ściółkę w miejscu przebywania zwierząt i budynkach inwentarskich.

Mają właściwości higroskopijne i doskonale absorbują cząsteczki amoniaku oraz jego pochodne, redukując przy tym jego ilość. Działają odpowiednio bez względu na rodzaj podłoża (deski, beton, maty) czy gatunek zwierząt – sprawdzi się zarówno przy hodowli bydła, trzody chlewnej, jak i owiec, koni czy drobiu.

Dzięki absorbcji bakterii, grzybów oraz produktów przemiany materii pleśni, a także wilgoci, wpływają pozytywnie na zwiększenie komfortu chowu zwierząt, minimalizują ryzyko powstania ran w wyniku drażniącego działania amoniaku oraz pozwalają na dłuższe użytkowanie ściółki.

Szczepienia i warunki bytowe

Bardzo ważnym elementem zapobiegania chorobom zwierząt hodowlanych jest program szczepień profilaktycznych oraz zapewnienie im prawidłowych warunków bytowych. Dotyczy to między innymi pilnowania zagęszczenia zwierząt w pomieszczeniu, ograniczenia kontaktu chorych zwierząt ze zdrowymi, niwelowania stresu czy rozdzielenia zwierząt starszych od młodszych.

By zmniejszyć ryzyko zachorowania warto pamiętać również o środkach ostrożności przy wprowadzaniu nowych zwierząt do stada – powinny one pochodzić z gospodarstw o takim samym lub wyższym statusie zdrowotnym, a także mieć zapewnioną kwarantannę przed dołączeniem do wspólnych boksów.