Posługiwanie się ściśle określonymi metodami w pracy badawczej jest czynnikiem niezbędnym, by udało się faktycznie uzyskać konkretne, prawidłowe wnioski. Dlatego tutaj ten obiektywizm pracy naukowej, główny czynnik, na który zwraca się przecież uwagę, jest w dużej mierze uzależniony od poprawnego posługiwania się właśnie metodami naukowymi. Jest to bardzo ważne, by uzyskiwać wyniki badań, na jakich nam zależy. Metody naukowe to na przykład obserwacja, eksperyment, metoda ankietowa, intuicyjna, statystyczna, monograficzna, sondażowa, indywidualnych przypadków. W zależności od dziedziny, od rodzaju badania stosuje się takie lub inne metody. W niektórych przypadkach po prostu lepiej sprawdzają się takie metody naukowe jak obserwacja, w innych będzie lepsze przygotowanie ankiet czy też skupienie się na przypadkach jednostkowych. Co ważne, metody naukowe nie są przydzielone do jakieś konkretnej dziedziny naukowej. Często jest tak, że z danej metody korzystają zarówno naukowcy zajmujący się naukami społecznymi, humanistycznymi, jak i np. matematycznymi, przyrodniczymi. Dlatego tutaj te Metody naukowe mogą być uniwersalne, mogą być wykorzystane na rozmaite sposoby, ważne jest to prostu, by zawsze stosowanie takiej a nie innej metody naukowej miało sens, cel oraz uzasadnienie. Każdy naukowiec musi potrafić udowodnić, że zastosowanie w jego przypadku metody naukowe były optymalne. Pozwoliły np. uzyskać odpowiednie efekty pracy naukowej. Tak jest we wszystkich dziedzinach nauki, dlatego tutaj każda osoba, która w ogóle zamierza pracować naukowo, przede wszystkim musi zapoznać się z taka metodologią badań. Metody naukowe wymagaj więc dogłębnego poznania. W ogóle trzeba się dowiedzieć, co to jest, jaka jest klasyfikacja, po jakie metody naukowe najlepiej jest sięgać, pracując nad takim a takim zagadnieniem. To nie jest proste zadanie, dlatego takie ważne jest wybieranie tych metod, które faktycznie w danym przypadku będą się sprawdzały. Osoba, która wybiera się na studia doktoranckie, na początek będzie się musiała zmierzyć właśnie z tym zagadnieniem. Zresztą już studenci studiów magisterskich czy licencjackich, inżynierskich muszą poznać te założenia. Jest to bowiem zawsze konieczne do napisania jakiekolwiek pracy dyplomowej. To jest praca naukowa, więc konieczne jest posługiwanie się konkretnymi metodami naukowymi. Trzeba to opisać zawsze we wstępie do danej pracy – jaką metodę się zastosowało, jakimi narzędziami badawczymi w danym przypadku posługiwała się osoba, która napisała taką pracę. Musi ona udowodnić, że przyjęte tam tezy, założenia, są słuszne, zostały sprawdzone, potwierdzone, właśnie z użyciem konkretnych metod naukowych. To pozwala osiągać czynnik niezbędny w każdej pracy naukowej – czyli właśnie obiektywizm. Naukowiec ma za zadanie obiektywnie opisać dane zagadnienie, którym się zajął, ważne jest więc, czy przyjął taką a taką, ściśle uzasadnioną metodologię prowadzenia badań w tej dziedzinie. Dlatego te wszystkie czynniki są zawsze niezmiernie ważne na każdym etapie.