Rośliny iglaste nazywane często roślinami szpilkowymi należą do klasy roślin nagonasiennych. Wśród roślin iglastych nie brakuje roślin o wyjątkowo dużej masie, roślin wyjątkowo wysokich oraz takich, które pojawiły się na Ziemi bardzo dawno temu. Do roślin iglastych najczęściej należą silnie rozkrzewione drzewa, mniej liczną grupę stanowią krzewy. Praktycznie wszystkie rośliny iglaste, za wyjątkiem cypryśników i modrzewi, należą do roślin zimozielonych. Do klasy roślin iglastych należy 500 gatunków. Najbardziej charakterystyczną cechą wszystkich roślin iglastych jest nie występowanie kwiatów w formie typowej, ale w formie szyszek. Rośliny iglaste występują począwszy od Arktyki aż po strefę podzwrotnikową, największe ich skupiska występują na terenie Kanady (Ameryka Północna) i na Syberii (tereny północnej Azji). Z drzew iglastych pozyskiwane jest drewno wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Część roślin ma na tyle atrakcyjny wygląd, że służą do ozdoby ogrodów i miejskich terenów zielonych.

Najliczniejszą rodzinę roślin iglastych stanowią sosnowate. Są to rośliny drzewiaste ze spiralnie ułożonymi igłami, u niektórych gatunków igły te zebrane są w pęczki. Występują w stanie naturalnym niemal jedynie na półkuli północnej, począwszy od nizin aż po obszary górskie. W rodzinie sosnowatych wyróżnionych zostało 9 rodzajów, a wśród nich 240 gatunków. W grupie tej znalazły się między innymi świerki, jodły, modrzewie, cedry. Wśród tych gatunków znajdują się gatunki chronione. W Polsce ochroną objęta została kosodrzewina nazywana także sosną górską lub kosówką oraz limba. Oba gatunki występują w Polsce w Tatrach, sosna górska poza Tatrami występuje także na Babiej Górze i w Sudetach.

Kolejną rodziną roślin iglastych są cypryśnikowate. Do rodziny cypryśnikowatych należy 10 rodzajów. Najbardziej znane rośliny z rodziny cypryśnikowatych to cypryśnik, sekwoja i mamutowiec olbrzymi. Mamutowce występują dzisiaj jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, a ściślej w górach Sierra Nevada od wysokości 1500 do wysokości 2500 m nad poziomem morza i w Kalifornii. Są one objęte ochroną ścisłą. Wśród mamutowców wiele drzew jest niewyobrażalnie starych, ich wiek ocenia się na ponad trzy tysiące lat. W Polsce rosną w stanie naturalnym dwa gatunki cypryśnika, jednym z nich jest cypryśnik błotny.

Rodzina cyprysowate składa się z 19 rodzajów, które obejmują 130 gatunków. Obszarem ich występowania jest praktycznie cała kula ziemska. Do rodziny tej należą popularne krzewy ozdobne, czyli cyprysy i jałowce. Jałowce rosną w Polsce także w stanie dzikim. Z kolei cyprysy naturalnie występują na terenie Meksyku, Ameryki Północnej oraz na obszarze zachodniej Azji.

Ostatnią rodziną roślin iglastych, która występuje w Polsce jest rodzina cisowatych. W obrębie rodziny cisowatych wyróżnionych zostało 5 rodzajów, które tworzą 15 gatunków. Typowym gatunkiem dla tej rodziny jest cis pospolity. Rodzina araukariowate nie występuje na terenie Polski w stanie naturalnym. W naszym kraju rośliny te sadzone są jedynie jako ozdobne rośliny doniczkowe.