Bardzo często wiedza naukowa może być wykorzystywana do leczenia ludzi albo ratowania ich z wyjątkowo trudnych sytuacji medycznych. Wypadki samochodowe czy inne uszkodzenia ciała wynikające chociażby z upadku z dużej wysokości, prawie zawsze wiążą się z wyjątkowo ciężkimi przypadkami, które można jednak dzisiaj dużo skuteczniej niż jeszcze dziesięć lat temu leczyć. Rozwinęły się przede wszystkim badania naukowe umożliwiające szybsze i skuteczniejsze stawianie diagnozy. Miniaturowe obiektywy pozwalają lekarzowi zajrzeć do wnętrza ciała pacjenta, a odpowiednie skanery jak tomograf pozwalają chociażby na zmapowanie i zwizualizowanie całego ciała pacjenta w ciągu kilkunastu minut.

Tylko dzięki istnieniu takich maszyn możliwe jest w ogóle postawienie niektórych diagnoz lub w ogóle przygotowanie się do zabiegu i zdobycie niezbędnych informacji o tym, co może spotkać chirurga po otwarciu ciała pacjenta. W procesie leczenia, zwłaszcza zaś operowania, nowoczesne technologie znacząco odciążają chirurgów. Coraz powszechniejsze są także w nowoczesnych szpitalach roboty chirurgiczne, które są szalenie precyzyjne iw przeciwieństwie do człowieka, mogą pracować dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – o ile jego operatorzy będą się zmieniali i będą gwarantowali równie wysoki poziom operacji tak na początku jak i na końcu..