Artykuły naukowe najczęściej przeczytać można w specjalnie wydawanych pozycjach, odnoszących się z reguły do jednego ścisłego zagadnienia. Czasopismo naukowe charakteryzuje się bowiem ścisłym zakresem drukowanych w nim artykułach i z reguły odnosi się do jednej dziedziny. Najbardziej znane nawiązują do przyrody, medycyny, psychologii i literatury. Czasopismo naukowe wydawane jest w specyficzny sposób. Każdy tekst, mający się w nim ukazać, podlega specjalnej recenzji naukowej.

Na świecie wydawanych jest współcześnie ponad pięćdziesięciu tysięcy tego typu czasopism. W każdym z nich funkcjonuje tak zwana rada redakcyjna, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się daną dziedziną. Artykuły muszą być przez nich sprawdzone i to właśnie rada zatwierdza je, bądź odrzuca. W jej składzie znajdują się uznani dla środowiska badacze. Często profesorowie bądź doktorzy habilitowani, dla których uczestnictwo w radzie jest jeszcze dodatkową nobilitacją.

Czasopismo naukowe może być wydawane przez przez prywatne spółki wydawnicze bądź towarzystwa naukowe. Funkcjonują one na rynku, często nawiązując do podobnych tematów i zagadnień z danej dziedziny. Co ważne, piszący do tego typu czasopism, nie otrzymują za to gratyfikacji pieniężnych. By zdobyć kolejne stopnie naukowe,a potem i tytuł profesora, należy stale powiększać liczbę stworzonych i opublikowanych artykułów. Dlatego też czasopismo naukowe to idealne miejsce, by starać się w nim o recenzję specjalisty, a w późniejszym okresie, także ukazanie się swego tekstu. Wyjątkiem są artykuły zamawiane, które piszą z reguły najlepsi specjaliści w danej dziedzinie. Wtedy można liczyć na gratyfikację pieniężną, wynagradzającą trud pracy i ilość spędzonego czasu nad jednym zagadnieniem

Czasopismo naukowe nie jest jednolitym tworem. W jego obrębie można wyodrębnić różne rodzaje. Czasopismo branżowe charakteryzuje się głównie zamieszczaniem artykułów, odnoszących się do nowin technologicznych. W źródłowym odnaleźć można artykuły, które opisują badania naukowe, a w popularnonaukowym rezygnuje się z doniosłego stylu naukowego na rzecz bardziej zrozumiałego dla szerszego grona czytelników. Czasopismo naukowe w Polsce wydawane jest przez cztery różne grupy. Często można spotkać się z tym, że specjalistyczne czasopismo wydaje uniwersytet i najczęściej publikują tam osoby ze środowiska akademickiego. Kolejną ważną grupą są domy wydawnicze towarzystw naukowych. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której czasopismo naukowe wydawane jest przez osoby prywatne, posiadające odpowiedni kapitał. Specjaliści zwracają uwagę, że od wielu lat na pierwszym miejscu w ilości rozpowszechnionych egzemplarzy, randze i przede wszystkim członkach rady są czasopisma, wydawane przez prywatne firmy wydawnicze. Na świecie jedną z największych tego typu firm jest Elsevier, skupiająca się głównie na takich dziedzinach jak medycyna i przyroda. Czasopismo naukowe to często synonim prestiżu i wiedzy, którą można na jego łamach przedstawić.