W Polsce wyróżniamy dwa stopnie naukowe. To doktor oraz doktor habilitowany. Droga do uzyskania tych stopni jest dość długa. Osoba zainteresowana karierą naukową, musi liczyć się z tym, że konieczne będzie właśnie przejście przez ten etap – czyli zdobycie stopni naukowych. Stopnie naukowe takie jak doktor i doktor habilitowany są poprzedzone określonymi etapami. Po pierwsze dana osoba oczywiście musi skończyć studia – na poziomie magisterskim, uzyskując tytuły magistra, magistra inżyniera, lekarza lub lekarza weterynarii. Jest to ten pierwszy etap. Posiadany tytuł zawodowy z wyżej wymienianych upoważnia do ubiegania się o stopnie naukowe. Uczelnie oferują studia doktoranckie. Kandydat musi znaleźć promotora, który będzie chciał z nim podjąć współpracę w tym zakresie. Przyszły doktorant musi mieć więc jakieś osiągniecia naukowe, wykazywać się wiedza, chęcią rozwijania swojej kariery naukowej, czyli mieć już na tym etapie przynajmniej w przybliżeniu określone zainteresowania badawcze. One mogą się ujawniać już na etapie studiów magisterskich, które są tym etapem przygotowawczym, po którym można się ubiegać o stopnie naukowe. Dlatego tutaj warto w odpowiedni sposób do tego podchodzić, czyli jeśli dana osoba jest zainteresowana karierą naukową, musi być ponadprzeciętnym studentem, wyróżniać się czymś. Musi się aktywnie angażować, brać udział w konferencjach. Te atuty powodują, że będzie ona mieć wiesze szanse na to, by w ogóle dostać się na takie studia. Stopnie naukowe wymagając więc pracy i zaangażowania. Studia doktoranckie trwają kilka lat. W tym czasie doktorant ma za zadanie przygotować się do opracowania swojej pracy doktorskiej. Musi określić tematykę, zdobywa wiedzę, wynajdować źródła. Praca ta ma charakter badawczy, naukowy, nie może być wtórna. Stopnie naukowe są bowiem potwierdzeniem tego, że dany kandydat będzie mógł być samodzielnym naukowcem. Stopnie naukowe są więc dowodem na to, ze dana osoba spełnia te surowe wymogi, że jest osoba, która może podjąć pracę jako naukowiec. Stąd powinny być duże wymagania, jeśli chodzi o kandydatów na studia doktoranckie. To nie powinni być przeciętni studenci, tylko osoby, które faktycznie znają się na swojej pracy. Stopnie naukowe są wyznacznikiem pewnego poziomu. Przynajmniej w założeniu tak powinno być. Osoba zainteresowana dalszą karierą naukowa, pracą na uczelni, musi inwestować w siebie pod tym względem. Uzyskanie stopnia naukowego doktora to na ogół dopiero początek. System motywacji jest tak pomyślany, by po prostu danej osobie opłacało się inwestować w dalszy rozwój. Stopnie naukowe są takim punktem wyjścia. Po doktoracie nie można więc osiąść na laurach. Jeśli komuś faktycznie zależy na tym, by pracować na uczelni, musi rozwijać swoją karierę naukową. Tak więc po uzyskaniu stopnia doktora, przychodzi pora po jakimś czasie na otwarcie przewodu habilitacyjnego. Kolejnym etapie kariery jest zdobycie stopnia naukowego – doktora habilitowanego. Potem zaś przychodzi pora na tytuły naukowe – z upragnionym tytułem profesora zwyczajnego.