Styl naukowy jest jednym ze stylów funkcjonalnych. Jest to dość specyficzny styl, który charakteryzuje się konkretnymi cechami. Jest dzięki temu rozpoznawalny na tle innych. Na pewno bardzo charakterystycznym wyróżnikiem stylu naukowego jest obecność terminologii naukowej. Terminy naukowe występują w różnych tekstach naukowych, jest to oczywiście uzależnione od tego, jakiego zagadnienia dotyczy dany tekst. Styl naukowy jest dość specjalistyczny. Celem tekstów naukowych jest przekazanie pewnych informacji. Dlatego taki styl zakłada maksymalne zobiektywizowanie treści. Czyli muszą w nim dominować informacje, fakty, kluczową role odgrywa tutaj funkcja poznawcza, nie ma tutaj miejsca na przedstawianie swoich opinii. Chodzi o to, by przedstawić wyniki z badań i obserwacji. Styl naukowy nie może być więc emocjonalny. Musi być prosty, zrozumiały dla znawców daje dziedziny. Musi przekazywać informacje w sposób odpowiednio zrozumiały, jasny, czytelny i konkretny. Właśnie te terminy naukowe, które tam się pojawiają, mają na celu podkreślenie, że jest to styl konkretny. W stylu naukowym często mamy do czynienia ze zdaniami wielokrotnie złożonymi. Ma być on bowiem maksymalnie precyzyjny, dokładnie przedstawiać dane założenie. Stąd dla osób, które nie są znawcami danej tematyki, jest on oczywiście trudny i skomplikowany. Styl naukowy wymaga znajomość konkretnych terminów. Jeśli dana osoba chce przeczytać ze zrozumieniem tekst napisany stylem naukowym, to koniecznością jest zapoznanie się z tą terminologią. Styl naukowy zakłada znajomość tematu przez odbiorcę. Musi być on więc zaznajomiony z danymi zagadnieniem. Dzięki temu może odczytać ten tekst i wyciągać z niego wnioski. Styl naukowy charakterystyczny jest dla różnego rodzaju tekstów naukowych. Mogą być to publikacje umieszczane na łamach czasopism naukowych. Niezależnie od tego, jakiej dziedziny naukowej dotyczy dany tekst, czy są to dziedziny humanistyczne, czy te techniczne, styl naukowy mus być w danym teksie naukowym zastosowany. Dzięki temu dany tekst może być w ogóle nazwany mianem naukowego. Tak więc tutaj liczą się takie aspekty, jak maksymalna precyzja, dokładność, używanie konkretnych terminów – oczywiście w prawidłowy sposób. Przedstawianie danych informacji w pewnym porządku – wstęp, rozwiniecie zakończenie, przedstawienie hipotezy, potem jej udowodnienie lub obalenie, przekazywanie konkretnych argumentów, wyciąganie wniosków itd. Styl naukowy jest więc stosowny w przypadku prac o charakterze naukowym. Niekoniecznie muszą być to prace dokerskie, magisterskie, także zwykłe wypracowania w szkole również muszą mieć elementy stylu naukowego. Choćby klasyczna rozprawka jest tego przykładem. Podobnie jak analiza i interpretacja wiersza itd. uczniowie już na początku edukacji mają więc okazję poznać, czym jest styl naukowy i jak się go stosuje w praktyce. W tego typu tekstach chodzi o to, by przedstawiać wyniki obserwacji, a nie np. opisywać swoje emocje, wrażenia i odczucia. Dlatego te kwestie są bardzo ważne dla każdego.