Marzysz o pracy w aptece? Nie musisz w tym celu iść na wieloletnie studia z zakresu farmacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy, że zdobędziesz tytuł technika w tej dziedzinie w dobrej szkole policealnej. Sprawdź, gdzie masz szanse zdobyć takie kwalifikacje, aby zostać technikiem farmaceutycznym w Warszawie.

Jak zdobyć tytuł technika farmaceutycznego w Warszawie?

W tak dużej aglomeracji jak Warszawa technik farmaceutyczny może zdobyć kwalifikacje zawodowe w wielu placówkach. Zgodnie z przepisami w tym celu należy ukończyć szkołę policealną na tym kierunku, na którym nauka trwa 2,5 roku i obowiązkowo musi odbywać się w trybie dziennym.

Jak dostać się do takiej szkoły? Wystarczy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy i dostarczyć wymagane dokumenty – przede wszystkim świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura). O przyjęciu do placówki zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Program nauczania w szkole policealnej na kierunku farmaceutycznym obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Dzięki nim zdobędziesz solidną wiedzę m.in. na temat dostępnych na rynku różnych produktów farmaceutycznych, aby umieć wyjaśnić klientom ich skład oraz działanie. Ponadto nauczysz się samodzielnie przygotować leki recepturowe np. maści, czy zawiesiny.

Po ukończeniu nauki w szkole policealnej trzeba jeszcze przystąpić do egzaminu państwowego potwierdzającego zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Jest on organizowany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jeśli zdasz go z pozytywnym wynikiem, otrzymasz tytuł zawodowy uprawniający do podjęcia pracy np. w aptece.

Technik farmaceutyczny – gdzie może pracować i jakie są zarobki?

Po otrzymaniu tytułu zawodowego będziesz mieć uprawnienia m.in. do sprzedaży lekarstw oraz ich przygotowywania. Jako technik farmaceutyczny w Warszawie możesz zatem pracować w takich miejscach jak:

  • apteka,
  • punkt apteczny,
  • hurtownia farmaceutyczna,
  • stacja sanitarno-epidemiologiczna,
  • zakład przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, czy też zielarskiego.

Warto tutaj wiedzieć, że aby podjąć pracę w aptece, najpierw trzeba odbyć 2-letni staż zawodowy w takiej placówce. Po jego odbyciu można już szukać stałego zatrudnienia i nie ma z tym problemu, ponieważ zarówno w stolicy, jak i innych miastach Polski specjaliści z tej dziedziny są bardzo poszukiwani.

Jeśli chodzi o zarobki, to w aptece dla osoby z tytułem technika wynoszą one przeciętnie 4310 zł brutto. W większych miastach, jak na przykład Warszawa, osiągają one jednak często wyższą wartość, nawet do 5000 zł miesięcznie.