Wiedza to podstawa. Dzięki niej człowiek żyje pełniej, ma też większe szanse na zbudowanie szczęścia. Nie rozumiejąc świata, ciężko się natomiast w nim odnaleźć. Z tego też powodu zawsze warto zdobywać wiedzę. Nie tylko w sposób sformalizowany, w szkole czy na szkoleniu. Uczyć można się poprzez czytanie, obserwowanie rzeczywistości, rozmowy z innymi. Nie zawsze trzeba się zgadzać, ale dobrze jest znać, a przede wszystkim rozumieć inne stanowiska.

Sens studiowania poddany w wątpliwość

Współcześnie wiele mówi się o sensowności studiowania. Zdaniem niektórych (np. http://vupaness.co.pl/) pójście na studia to strata czasu, ponieważ nie wnoszą one praktycznej wartości do życia. Byś może w uczelnianych ławach nie opanuje się doświadczenia do konkretnej pracy. Zdobędzie się jednak wiedzę, dzięki której łatwiej później opanować praktyczne umiejętności. Poza tym studia to czas, kiedy młody człowiek uczy się nie tylko z książek, ale przede wszystkim dowiaduje się o złożoności świata. Musi też nauczyć się samodzielności, odpowiedzialności oraz zrozumieć, że bez zaangażowania trudno marzyć o efektach. Każdy absolwent wyższej uczelni powinien wiedzieć, że wiedzę należy zdobywać, ale tak naprawdę nigdy nie opanuje się jej w całości. Szacunku do niej muszą jednak uczyć szkoły na wszystkich szczeblach. Tak by wykształceni ludzi nie tylko szpanowali tym, co już wiedzą, ale z respektem podchodzili do edukacji ustawicznej.

Wiedza a społeczeństwo

Szczęśliwe, dobrze zorganizowane społeczeństwo składa się właśnie z takich ludzi. Osób ceniących stałe poznawanie świata, zainteresowanych czymś poza własnym nosem. Kiepski poziom nauczania w wielu placówkach sprawia, że uczęszczający do niej tracą wiarę w sens edukacji, a zatem i wiedzy. Tymczasem ta ostatnia ma ogromne znaczenie w budowaniu życia jednostki i grup społecznych. Przede wszystkim pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość, żyć racjonalniej, nie czuć się aż tak zagubionym. Natomiast o systemie edukacji należy rozmawiać, a jeżeli zachodzi potrzeba to go reformować. Tak by młode pokolenia wiedziały, że nauka i wiedza mają sens. I warto poświęcić im czas.