Praca naukowa wiąże się zawsze z publikowaniem artykułów naukowych. Każdy naukowiec, który chce rozwijać swoją karierę, na różnych jej etapach będzie pisać artykuły naukowe. Dlatego takie ważne jest, by mieć odpowiedni warsztat. Nie każdy ma talent do pisania – oczywiście w przypadku pisania artykułów naukowych chodzi o pewną umiejętność wyrażania myśli, opisywania swoich osiągnięć, wyciągania wniosków, opisywania wyników badań, obserwacji itd. tutaj więc konieczne jest zachowanie pewnej dyscypliny, reżimu, nie może być to artykuł rozwlekły. Jak napisać artykuł naukowy – nad tym zastanawia się wiele osób, które podjęły się pracy naukowej. Trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest trzymanie się pewnych schematów. Oczywiście schematy zawsze z jednej strony są ograniczeniem, ale też z drugiej – wyznacznikiem. Mogą być więc jak najbardziej pomocne. Ograniczają – bo nakazują trzymanie się pewnych zasad. Trzeba odpowiednio za nimi podążać, zadbać o to, by każdy artykuł naukowy faktycznie mógł zasłużyć na to miano. Jest to konieczne. Jak napisać artykuł naukowy – przede wszystkim więc należy zapoznać się ze schematami. Dobrze napisane artykuły naukowe są obiektywne, precyzyjne, jasne. Są także odpowiednio podzielone. Chodzi o to, by wyraźnie oddzielić pewne etapy. Na początek oczywiście wstęp, w którym musi być opis problematyki. Musi się tutaj znaleźć więc uzasadnienie podjęcia się danej tematyki, hipotezy, które będą rozstrzygane na dalszych etapach. Potem następuje rozwinięcie. Podejmowane są tutaj wątki określone na samym początku, czyli we wstępie. Jak napisać artykuł naukowy – w dużej mierze zależy to oczywiście od specyfiki danej dziedziny. Jednak pewne prawdy są uniwersalne i mają zastosowanie we wszystkich dziedzinach naukowych, od nauk społecznych, poprzez matematyczne, na przyrodniczych kończąc. Dlatego pewna dyscyplina, reżim językowy, trzymanie się właśnie wspomnianych tutaj schematów – to są zalecenia obowiązujące przy wszystkich pracach naukowych. Jak napisać artykuł naukowy – każdy naukowiec musi to wiedzieć. Inaczej jego parce nie zostaną opublikowane. Dlatego właśnie ważne jest, by faktycznie dobrze to przemyśleć. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób to osiągnąć. Zagadnienie typu jak napisać artykuł naukowy towarzyszy już osobom, które dopiero myślą o rozpoczęciu pracy naukowej. Wszak teraz wymaga się już do studentów na studiach magisterskich, którzy faktycznie mają ambicje kontynuować naukę i zostać naukowcami, by mieli już opublikowane jakieś artykuły naukowe, zanim zapiszą się na studia doktoranckie. Jak napisać artykuł naukowy jest to więc jedna pierwszych kwestii, z jaką się stykają. Niestety czasem jest tak, że nawet zasłużeni naukowcy miewają problemy z tym, jak napisać artykuł naukowy. Niestety jest tak, że talent naukowy, talent badawczy nie idzie w parze z talentem do pisania. A przecież konieczne jest przedstawienie na piśmie swoich wniosków, osiągnięć. Inaczej taka praca naukowa, której wyniki nie zostaną opublikowane, nie ma sensu.