Badacze rozpatrujący dane zagadnienie, często do ukazania swego analitycznego sposobu myślenia i wniosków wybierają tekst naukowy. Jest on specyficzną formą wypowiedzi, dzięki której dokładnie można wyselekcjonować najważniejsze kwestie, zastanowić się nad użyciem odpowiednich argumentów i przede wszystkim, skonstruować tezę. Tekst naukowy różni się od zwyczajnych artykułów, spotykanych w prasie codziennej i na portalach internetowych wieloma czynnikami, o których warto wspomnieć.

Od czego jednak zacząć, by skonstruować dobry tekst naukowy? Podstawą jest liczna literatura, którą należy zgromadzić na długo przed przystąpieniem do pisania. Obszerna bibliografia pozwala na zapoznanie się z istniejącymi już zagadnieniami, stanowiskiem innych naukowców i przede wszystkim sposobem formułowania ich wniosków. Nie należy skupiać się jedynie na jednym obszarze badań. Tekst naukowy charakteryzuje się często nawiązywaniem do licznych obszarów badań i tworzeniem między nimi siatki znaczeń, wzbogacającym całość. Warto postawić na różnorodność i nie wybierać literatury jedynie w zakresie swoich badań.

Na dalszym etapie podstawą jest określenie problemu badawczego, czyli tego, co najbardziej zajmuje nas w danej dziedzinie. Tekst naukowy to także szereg teorii związanych z danym problemem, do których należy nawiązać. Do tego dochodzi opis kontekstu kulturowego, niezmiernie ważnego elementu w każdym tekście tego rodzaju. W większości przypadków, przez przystąpieniem do pisania, należy przeprowadzić szereg badań, mających albo wspomóc naszą tezę, albo ją obalić. Badania, w zależności od dziedziny, z reguły są dość czasochłonne i wymagają zaangażowania piszącego.

W tego typu tekstach specjaliści zwracają uwagę na pozostawienie obszaru dla czytającego, który powinien móc samodzielnie dochodzić do konkluzji na podstawie argumentów piszącego. Ważne jest, by uczciwe przedstawić proces badań, zbierania materiałów i przede wszystkim ich wyników. Tylko prawdziwe dane są w stanie doprowadzić do rozwikłania problemu badawczego. W każdym tekście nie należy zapomnieć o podsumowaniu, w którym znajdują się wnioski samego piszącego, odnoszące się do postawionej na początku tezy i próbie ustosunkowania się do niej.

Jednak najważniejszym elementem, jakim wyróżnia się tekst naukowy z grona innych publikacji jest styl i język. Podstawą jest oczywiście styl naukowy, charakteryzujący się logiczną kompozycją obejmującą tezy, argumenty, podział na akapity, przykłady i wnioski. Często zawiera także liczne tabele i wykresy, pomagające w zobrazowaniu wyników badań. Używa się także formy bezosobowej lub liczby mnogiej, by pozbawić tekst nacechowania emocjonalnego. Warto zwrócić uwagę, że w tekście naukowym nie pojawiają się także jakiekolwiek językowe środki obrazowania, rezygnuje się także z figur poetyckich takich jak metafory, powtórzenia czy porównania.

Każdy tekst naukowy zdominowany jest przez terminologię naukową. Pojawia się spora liczba zagadnień, cytatów z tym związanych i przykładów. Najczęściej można zapoznać się ze sposobem pisania tekstów stylem naukowym w encyklopediach, publikacjach akademickich, a także w podręcznikach przygotowanych dla studentów.