Praca naukowa wiąże się z poznawaniem rzeczywistości. Tutaj nie ma miejsca na domysły i snucie teorii, które nie są niczym podparte. Poznanie naukowe musi się na czymś opierać. To szereg wymogów, jakie każdy naukowiec musi spełnić, by jego praca naukowa była uznawana za wiarygodną i godna zaufania, by w ogóle mogła zostać nazwana pracą naukową. Dlatego tutaj trzeba stawiać przede wszystkim na obiektywizm. Poznanie naukowe zakłada koncentrowanie się na rzeczywistości i dokładne badanie jej określonego wycinka. Obserwacja, eksperyment to są sposoby na osiągniecie tego celu. Są to metody naukowe, czyli opierające się na konkretnych założeniach, na konkretnej metodologii, która zakłada precyzję oraz obiektywizm. Dzięki temu można uznać, że poznanie naukowe do czegoś konkretnego prowadzić i może być potem wykorzystane. W zależności od typu danej dziedziny, od tego, jakim zagadnieniem zajmuje się naukowiec, stosuje się różne metody badawcze. Są one inne w naukach przyrodniczych, matematycznych i humanistycznych. Jednak jest wiele cech, które je łączy. To właśnie jest obiektywizm oraz bazowanie na rzeczywistości, na tym, by opisać ją precyzyjnie, metodami naukowymi, posługiwać się konkretną terminologią. Poznanie naukowe dotyczy więc to w takim samym stopniu nauk społecznych, jak i przyrodniczych, humanistycznych, jak i matematycznych. Chodzi o to, by posługiwać się konkretnymi metodami i określonymi terminami, które mają przypisane sobie znaczenie. Ta precyzja, umiejętność posługiwania się terminologią naukową jest ważna w każdej dziedzinie, tak samo w naukach społecznych, jak i w naukach przyrodniczych. Dzięki temu można osiągać założenia, których wymaga poznanie naukowe. Generalnie więc jest to związane z pracą badawczą. Osoba, która chce podjąć się danego badania, ma do wyboru wiele metod naukowych. Są one tak pomyślenie, by można było dzięki nim wyciągać konkretne i precyzyjne wnioski. Poznanie naukowe zakłada przecież, ze uda się dojść do jakieś prawdy o rzeczywistości. To nie mają być gdybania, domyślanie się, opisywanie swoich emocji itd., tylko konkretna praca naukowa, bazująca na tym, co realne, choć czasem trudne do określenia. Poznanie naukowe jest więc pewnym wyzwaniem. Ma ono przynieść określone efekty, Celem tego typu działań jest określenie pewnej zobiektywizowanie prawdy o rzeczywistości, dlatego tak ważna jest precyzja i podążanie za tymi wymogami, jakie są w tym zakresie. Są pewne schematy, które zawsze stosuje się w jakiekolwiek pracy badawczej. Dlatego takie ważne jest, by osoba, która się tego podejmuje, faktycznie ,mogła sprostać tym oczekiwaniami i była dokładna, precyzyjna, nie pomijała żadnych istotnych kwestii. Tutaj za bardzo nie ma miejsca na kreatywność. Posługiwanie się ściśle określonymi wymogami, metodami badawczymi, które stają w nauce od lat ma sens. Są to metody sprawdzone, pozwalające ocenić dany fragment rzeczywistości. Dlatego każdy naukowiec w mniejszym czy większym stopniu będzie sięgał po taką a nie inną metodologię naukową, która ma dużą przydatność w jego pracy.