Praca naukowa kojarzy się z prestiżem – w końcu osoba, która podejmuje studnia doktoranckie, ma zamiar zająć się karierą naukową, musi być naprawdę dobrze przygotowana do swoich zadań. Pracownik naukowy, czyli osoba, która zajmuje się pracami badawczymi na danej uczelni, na pewno musi być bardzo zaangażowana w rozwój swojej kariery naukowej. Naukowiec to osoba, która wspina się na kleje szczeble kariery naukowej – czyli ważne jest, by odpowiednio do tego podchodzić, z pełnym zaangażowaniem. Dostanie się na studia doktoranckie nie jest równoznaczne z tym, że dana osoba zostaje pracownikiem danej uczelni. Nawet uzyskanie stopnia naukowego – doktora – tego nie musi gwarantować. W dzisiejszych czasach dostanie pracy na uczelni jest bardzo trudne. Więcej jest doktorantów, niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Dlatego też niektórzy narzekają, że obniżył się poziom prac naukowych. W każdym razie każdy pracownik naukowy musi zadbać o to, by nie spocząć na laurach. Na pewno nie jest tak, że osoba, której uda się już się zapłać na etat na uczelni, nawet przed obroną doktoratu, może być pewna, że znajdzie swoje miejsce tam na dłużej. Trzeba będzie na pewno przede wszystkim inwestować w swój rozwój. Pracownik naukowy, po zdobyciu stopnia naukowego doktora, musi przygotowywać się sukcesywnie do dalszego rozwijania swojej naukowej kariery, czyli właściwie już po obronie doktoratu trzeba określić dalsze zamierzenia, nakreślić plan dalszej pracy naukowej. To bardzo ważne, gdy z w pracy naukowej liczy się to, by mieć określone cele badawcze, by móc do nich dążyć. Niekiedy zajmuje to dużo czasu, dlatego trzymanie się ściśle ustalonego planu jest tutaj zawsze podstawa. Pracownik naukowy to czasem jednocześnie pracownik dydaktyczny na danej uczelni. Nie zawsze tak jest, jednak generalnie prowadzenie zajęć ze studentami to jest obwiązek, zresztą jest to także konieczność, tutaj pojawia się pewien problem. Nie zawsze pracownik naukowy, nawet taki, który jest wybitnym naukowcem, ma wspaniałe osiągniecia, publikuje wartościowe artykuły naukowe, będzie też jednocześnie dobrym dydaktykiem. Dlatego takie ważne jest, by przygotowanie do pracy naukowo-dydaktycznej było połączone także właśnie z przygotowaniem danej osoby pod tym względem. W przypadku nauczycieli obowiązkowym elementem programu nauczania są przedmioty dotyczące właśnie dydaktyki, metodologii uczenia, pedagogiki, psychologii – tymczasem w przypadku pracowników, naukowych, którzy będą być może w przyszłości prowadzić zajęcia ze studentami, nie ma takich wymogów. Pracownik naukowy musi więc zadbać o to, by się pod tym względem dokształcić. Dzięki temu będzie on wiedział, nie tylko w jaki sposób prowadzić pace badawcze, ale także, w jaki sposób podchodzić do nauczania, by było ono faktycznie efektywne i ukierunkowane na cel. Pracownik naukowy generalnie ma więc przed sobą mnóstwo poważnych zadań. Praca naukowa będzie dla każdego wyzwaniem, gdyż jest to także praca nad sobą, nad swoim osobistym rozwojem.