Według polskiego prawa, wyróżniamy dwa stopnie naukowe. Stopień naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Stopnie naukowe to określenie, które często bywa mylone np. z tytułami naukowymi. Wiele osób tego nie rozróżnia. Tytułem naukowym jest tytuł profesorski, nadawany przez prezydenta. Z kolei niższą rangę od wspomnianych tutaj stopni naukowych, mają tytuły zawodowe – takie jak magister, licencjat, inżynier, lekarz i lekarz weterynarii. To jest bardzo ważna klasyfikacja, mająca wielkie znaczenie. Stopień naukowy więc jest czymś innym niż tytuł naukowy czy tytuł zawodowy, z czego warto sobie zdawać sprawę. Często te określenia są mylone także w przestrzeni publicznej, dlatego tym bardziej warto to zapamiętać. Stopień naukowy pozwala na robienie kariery naukowej. Jest pierwszym etapem, by go zdobyć, trzeba na początek skończyć studia magisterskie. Otrzymanie tytułu magistra upoważnia do ubiegania się o stopnie naukowe. Po spełnieniu tego warunku, można kontynuować naukę na studiach doktoranckich, które trwają kilka lat. W tym czasie słuchacze studiów doktoranckich ma za zadanie zbierać materiały do swojej pracy naukowej. Zwieńczeniem jest pisane doktoratu, jego obrona i nadanie właśnie stopnia naukowego – doktora. Stopień naukowy zdobywa się więc stopniowo. Potem przychodzi czas na dalszą karierę naukową, jeśli oczywiście dana osoba jest zainteresowana rozwojem w tym kierunku. Następnym krokiem będzie dobycie stopnia doktora habilitowanego. Generalnie droga do zdobycia stopnia naukowego doktora jest dość długa. Uczestniczenie w zajęciach na studiach doktoranckich to nie wszystko. Następnie trzeba będzie zdać egzaminy doktorskie, a potem kolej na obronę rozprawy doktorskiej. Musi być ona oczywiście zatwierdzona, spełniać określone wymogi. Przyszły doktor musi swoją rozprawę przedstawić, potem obronić, gdy już da w wyznaczonym terminie wymagane przez daną uczelnie egzaminy. Osoba, która przygotowuje się do napisania doktoratu, ma swojego promotora, podobnie jak to ma miejsce w przypadku magistrantów. Stopień naukowy jest więc zwieńczeniem pewnego etapu. To, czy ten etap jest dłuższy czy krótszy w dużej mierze zależy od samego doktoranta. Nie musi on tak od razu do końca studiów doktoranckich przedstawić pracy doktorskiej. Ten okres może się wydłużyć i często tak się zdarza, w końcu doktoranci to są na ogół osoby, które pracują zawodowo, niekoniecznie na uczelni, dlatego pogodzenie tych wszystkich aspektów nie jest takie łatwe. Stopień naukowy nie oznacza automatycznie, ze dana osoba zostanie zatrudniona na swojej uczelni. Studnia doktoranckie stały się bardziej powszechne, niż kilka lat temu, dlatego coraz więcej osób uzyskało stopień naukowy doktora. Młodzi doktorzy muszą więc wyróżniać się spośród tego tłumu i mieć konkretne osiągnięcia naukowe. Dzięki temu będą mieć większe szanse na zrobienie prawdziwej kariery naukowej, no tak naprawdę stopień doktora jest początkiem tego etapu. Osoba, która poważnie do tego podchodzi i zależy jej na karierze naukowej, wkrótce po tym etapie musi myśleć o zdobywaniu kolejnych stopni.