Na rynku pracy nie brakuje dzisiaj osób z dyplomem magistra czy inżyniera. Jednak pracodawcy wciąż poszukują możliwie najlepszych pracowników, którzy na tle innych wyróżnią się większą wiedzą oraz szerszymi umiejętnościami. Studia podyplomowe to możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych o kolejną specjalność, dzięki której Twoja wartość na rynku pracy wyraźnie wzrośnie.

Wykształcenie kluczem do kariery zawodowej?

Pracodawcy w dalszym ciągu zwracają uwagę na to, jakie kierunki studiów ukończyli kandydaci na stanowiska w ich firmach. Jednakże nawet dyplom najlepszej uczelni nie jest gwarancją pracy na wymarzonym stanowisku w znanej i szanowanej firmie. Tyczy się to szczególnie osób, które ukończyły studia już kilka lat przed aplikowaniem na nowe stanowisko pracy. To właśnie od nich pracodawcy oczekują stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, które mogą rozwijać między innymi na szkoleniach, kursach lub zapisując się na studia podyplomowe.

Idziesz na podyplomówkę – co zyskasz?

Studia podyplomowe odbywają się w trybie niestacjonarnym, co pozwala na łączenie obowiązków zawodowych z nauką. Nauka trwa zwykle rok lub dwa lata, dlatego jest to jeden z najlepszych sposobów na podniesienie swoich kwalifikacji lub uzupełnienie wykształcenia przez osoby aktywne zawodowo. Co więcej, jeśli wybierzesz studia podyplomowe związane z zawodem, który wykonujesz, wyprzedzasz już przynajmniej o jeden krok swoich konkurentów na rynku pracy, którzy jedynie ukończyli studia, a nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Studia podyplomowe – podniesienie kwalifikacji lub przebranżowienie

Rozpoczynając studia podyplomowe, możesz zdecydować się obrać różne drogi rozwoju. Jedną z nich jest podjęcie nauki na kierunku ściśle związanym z Twoją pracą – możesz w ten sposób zdobyć nowe umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą Ci zdobyć awans zawodowy lub stać się bardziej konkurencyjnym graczem na rynku pracy. Możesz również zdobyć wykształcenie w pokrewnej specjalizacji, dzięki czemu staniesz się bardziej wszechstronnym pracownikiem i będziesz mieć szersze możliwości pod kątem stanowisk, na które możesz aplikować.

Nie znalazłeś pracy po studiach? Wykwalifikuj się w innej branży

Inna droga to przebranżowienie. Wiele osób, które nie znalazły wymarzonej pracy po ukończeniu studiów magisterskich, musi w pewnym momencie podjąć decyzję o wykształceniu się w innym kierunku lub kierunku pokrewnym. W tym przypadku studia podyplomowe są szansą na wybór branży, w której jest duże zapotrzebowanie na pracowników, a znalezienie pracy wyraźnie łatwiejsze.

Kto może aplikować na studia podyplomowe?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób, które ukończyły studia wyższe, otrzymując dyplom. Niektóre uczelnie umożliwiają rekrutację osobom, które są w trakcie studiów, jednak aby pomyślnie ukończyć podyplomówkę, będą musiały najpierw uzyskać dyplom na swoich pierwszych studiach.