Polacy mają coraz większą świadomość praw, jakie im przysługują i coraz częściej wszczynają sprawy sądowe o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, dzięki czemu mają szansę na leczenie czy rehabilitację po wypadku. Warto wiedzieć jak się bronić przed firmami ubezpieczającymi, które bardzo często chcą zaniżać wypłacane kwoty ubezpieczeń, tak aby gdy przyjdzie taka konieczność móc skutecznie dochodzić swoich racji.

Czym właściwie są odszkodowania komunikacyjne?

Mówiąc o odszkodowaniach komunikacyjnych, należy sobie zdawać sprawę z tego, że używamy szerokiego znaczenia tego słowa, ponieważ samo odszkodowanie dotyczy jedynie strat majątkowych. Odszkodowanie komunikacyjne to jednak coś więcej — to również zadośćuczynienie, za krzywdę, jakiej doznaliśmy podczas wypadku komunikacyjnego (chodzi np. o uszczerbek na zdrowiu). Odszkodowanie komunikacyjne to wiec forma naprawienia szkód majątkowym i niemajątkowych.

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Przepisy jasno określają, że szkody zobowiązany jest naprawić ten, kto je wyrządził. W przypadku wypadków komunikacyjnych i ich sprawców sprawa wygląda jednak nieco inaczej, a wszystko to przez obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne, których istotą jest to, że to ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za tego typu zdarzenia. Roszczeń dochodzi się więc nie bezpośrednio od sprawcy szkody, ale od ubezpieczyciela, co w praktyce oznacza, że zawsze mamy do czynienia z podmiotem wypłacalnym. Ma to chronić wszystkich uczestników ruchu drogowego, od przypadków, w których sprawca nie dysponowałby żadnym majątkiem, ani dochodem, co praktycznie uniemożliwiłoby uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy.

Czy pomoc prawna jest zawsze konieczna?

Jeżeli chodzi o etap zgłoszenia roszczeń o odszkodowanie, to większość z poszkodowanych nie ma z tym większego problemu i jest to w stanie wykonać we własnym zakresie. Później pojawiają się jednak „schody”, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że likwidacja szkód nie przebiega tak, jak powinna, co wiąże się z tym, że w Polsce wysokość odszkodowań, jak i zadośćuczynień jest bardzo często znacząco zaniżana. Istnieją również inne sytuacje, takie jak np. ta, kiedy pomimo istnienia faktycznych podstaw do wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel po prostu jej odmawia.

W przypadku wyżej przedstawionych sytuacji dobra kancelaria adwokacka może się okazać bardzo przydatna. Kontakt z adwokatem lub radcą prawnym pomoże nam ocenić zasadność roszczenia, a w przyszłości pozwoli na zajęcie się prowadzeniem sprawy przez profesjonalistów, którzy zajmą się wywalczeniem dla nas najwyższego możliwego odszkodowania czy zadośćuczynienia. Adwokat i jego pomoc mogą się w tym przypadku okazać nieocenione, ponieważ postępowanie sądowe i przedstawienie swoich racji właśnie przed sądem to często jedyna droga prowadząca do otrzymania kwoty, która należy się poszkodowanemu w wypadku. Trzeba zdawać sobie sprawę, że to zawsze na osobie występującej z żądaniem ciąży obowiązek udowodnienia jego zasadności, fachowa pomoc jest więc w tym przypadku bardzo potrzebna, tak aby sąd nie zdecydował się na oddalenie wniosku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na Kancelariamarczak.pl