Krokodyle rozpoczęły swoją egzystencję na Ziemi w okresie triasu, czyli w najstarszym okresie mezozoiku. Są jedynymi gadami, które przeżyły do czasów współczesnych. Do rzędu krokodyli zaliczonych zostało 20 gatunków podzielonych na mniejsze grupy. Do rzędu krokodyli należą krokodyle właściwe, gawiale, kajmany i aligatory. Wszystkie zwierzęta z tych gatunków są bardzo do siebie podobne, nie ma najmniejszych wątpliwości, że są ze sobą spokrewnione.

Krokodyle należą do zwierząt, które spędzają życie na ziemi i w wodzie. Wszystkie zwierzęta, które zostały zaliczone do rzędu krokodyli nie mogą żyć pozbawione wody. Wszystkie mają ułatwiające się poruszanie w wodzie ogony, ale ogon jest przez nie wykorzystywany także do obrony. Na ziemi poruszają się znacznie mniej sprawnie niż w wodzie. Wśród krokodyli właściwych wyróżnia się krokodyle różańcowe i krokodyle nilowe. Krokodyl nilowy zamieszkiwał na całym kontynencie afrykańskim, na Madagaskarze, Komorach i Seszelach. Dzisiaj w stanie naturalnym żyje na terenie afrykańskich rezerwatów objęty ścisłą ochroną gatunkową. Krokodyl różańcowy zamieszkuje Azję Południowo-Wschodnią, Indie, Sri Lankę, Sumatrę, Jawę, Borneo, występuje także w północnej Australii. Lubi wypływać na wody oceaniczne pokonując przy tym znaczne odległości.

Kajmany i aligatory zostały zaliczone do jednej rodziny. Aligatory osiągają mniejsze rozmiary od krokodyli właściwych. Wśród nich występuje aligator missisipijski, który w naturalnych warunkach zasiedla wody Ameryki Północnej. Na lądzie poruszają się mało sprawnie, jednak w wodzie są bardzo zwinne i szybkie. Wśród rodziny aligatorów wyróżnionych zostało siedem gatunków, z tego sześć występuje na obszarze Ameryki Północnej, tylko jeden z nich występuje na obszarze Azji. Azjatyckim gatunkiem aligatora jest aligator chiński, który zamieszkuje dolny odcinek rzeki Jangcy. Naturalnym środowiskiem występowania kajmanów są wody Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej. Do tej pory udało się opisać kajmany okularowe, czarne i kajmany karzełkowate.

Do rodziny krokodyli należą gawiale. Naukowcom udało się opisać tylko jeden gatunek gawiali, gawiala gangesowego. Gawial gangesowy żyje w wodach Indii, Birmy, Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu. Ma bardzo charakterystyczną budowę pyska, dzięki temu nie sposób go pomylić z aligatorem lub z krokodylem właściwym. Jest właściwie jedynym przedstawicielem rzędu krokodyli, który żyje niemal wyłącznie w wodzie. Jak inni przedstawiciele rzędu krokodyli jest doskonałym pływakiem. Naukowcy zajmujący się badaniem gawiali zdecydowali się zaklasyfikować to tej grupy także występującego na Sumatrze, Borneo, na Jawie oraz na terenie Półwyspu Malajskiego krokodyla gawialowego, którego nazwali gawialem fałszywym.

Krokodyle żyją na Ziemi od ponad 150 tysięcy lat. Współcześnie żyjący człowiek bezlitośnie jednak zabijał te gady, wielu gatunkom krokodyli grozi więc dzisiaj wyginięcie. Zaszła więc konieczność objęcia tych zwierząt ochroną, aby ocalić je od całkowitego wyginięcia.