Tłumaczenia z dziedziny medycyny, chemii, biologii oraz techniki medycznej wykonują praktykujący lekarze, pracownicy naukowi lub tłumacze posiadający obszerną wiedzę merytoryczną z tej dziedziny. Ponadto osoby wykonujące tłumaczenia medyczne zazwyczaj działają w zespole składającym się z naukowców, lekarzy specjalistów z perfekcyjną znajomością języka obcego, wykonujących tłumaczenia w swojej specjalności medycznej oraz native speakerów, filologów i językoznawców dokonujących korekty tłumaczenia.

Wszystkie wykonywane tłumaczenia są objęte klauzulą poufności. Mogą przyjąć formę zarówno ustną jak i pisemną.

Do materiałów tłumaczonych przez specjalistów medycyny zaliczamy dziedziny takie jak:

 • chirurgia
 • dermatologia
 • gastrologia
 • ginekologia
 • interna
 • kardiologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • onkologia
 • pediatria
 • położnictwo
 • psychiatria
 • pulmonologia
 • reumatologia
 • stomatologia
 • urologia

 

Dokładniej są to dokumenty takie jak:

 

 • artykuły medyczne,
 • badania,
 • broszury reklamowe,
 • certyfikaty,
 • deklaracje zgodności wyrobów medycznych,
 • formularze,
 • informacje o przebiegu leczenia,
 • instrukcje obsługi aparatury medycznej,
 • instrukcje obsługi urządzeń i oprogramowania sprzętów medycznych,
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
 • karty choroby,
 • karty informacyjne,
 • karty szczepień,
 • karty wypisowe,
 • katalogi produktów medycznych,
 • katalogi sprzętu medycznego,
 • komunikaty prasowe,
 • książeczki zdrowia,
 • materiały promocyjne,
 • opisy leków,
 • opisy technologii wytwarzania leków,
 • patenty,
 • patenty,
 • podręczniki medyczne,
 • prezentacje artykułów medycznych,
 • publikacje naukowe z zakresu medycyny,
 • raporty z badań,
 • recepty,
 • referaty,
 • ulotki dla pacjentów,
 • umowy o prowadzenie badań klinicznych,
 • umowy,
 • wyniki badań,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zwolnienia lekarskie.

Wykonane tłumaczenie medyczne zawsze jest procesem wieloetapowym. Nad jego powstaniem czuwa nie jeden, a kilku specjalistów, którzy dbają o właściwy efekt końcowy.

Etapy standardowego tłumaczenia medycznego:

 1. wydzielenie tekstu z pliku źródłowego.
 2. tłumaczenie języka źródłowego na język docelowy.
 3. weryfikacja powstałego tekstu dokonywana przez innego tłumacza.
 4. powrócenie do formatu pliku źródłowego.
 5. sprawdzenie czy plik docelowy jest poprawny wraz z zachowaniem poprawnej ortografii i interpunkcji
 6. końcowa kontrola tłumaczenia dokonywana przez native speakera, który posiada odpowiednią wiedzę medyczną.

 

Linqua Lab zadba o zdrowie Twojego tłumaczenia!