Przemysł farmaceutyczny nasycony jest specjalistyczną terminologią, skomplikowanymi składami, oraz przeróżnymi nazwami suplementów, leków i ich odpowiedników. Farmacja łączy w sobie inne dyscypliny ścisłe takie chemia, biologia, fizyka, bioinżynieria, chemia czy medycyna. Łącząc w sobie wypełnione tak specjalistycznym słownictwem dziedziny, niemożliwym jest by farmacja była prosta w nazewnictwie.

Dlatego właśnie, przy wykonywaniu tego typu przekładów, pracuje nie jeden, a kilku tłumaczy wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach. Ponadto muszą oni perfekcyjnie władać językiem obcym, oraz mieć umiejętności z zakresu edycji i obowiązujących norm. Dobrze zatem, aby tłumacz posiadał dyplom z filologii lub lingwistyki, bądź też był native speakerem.  Sam efekt końcowy oddaje się również do ostatecznej weryfikacji osobie dobrze obeznanej w temacie.

Międzynarodowe standardy Unii Europejskiej w farmacji zazwyczaj wymagają, aby tłumaczenia farmaceutyczne były dodatkowo uwierzytelnione. Nie bez przyczyny tak właśnie się dzieje, gdyż przemysł farmaceutyczny jest bezpośrednio związany z ludzkim życiem i ma na nie ogromny wpływ.

Do tłumaczeń farmaceutycznych zaliczamy:

 • branżowe artykuły naukowe,
 • dokumenty rejestracyjne leków,
 • dokumenty wskazujące na prawo do wykonywania zawodu,
 • dyplomy farmaceuty,
 • informacje o produktach: ulotki dołączone do opakowań leków, oznaczenia, instrukcje użytkowania, charakterystyka medykamentów,
 • instrukcje obsługi użytkownika aparatury medycznej, sprzętu i narzędzi chirurgicznych,
 • materiały z dziedziny chemii,
 • opracowania dotyczące żywienia,
 • pozwolenia na produkcję danego specyfiku farmakologicznego,
 • składy chemiczne lekarstw,
 • świadectwa pracy farmaceuty,
 • ulotki preparatów i substancji używanych w medycynie,
 • wyniki testów i badań laboratoryjnych prowadzonych nad wpływem danego medykamentu na organizmy żywe.

Ponadto tłumaczenia farmaceutyczne obejmują również kompleksowe usługi dla firm koordynujących badania kliniczne, prowadzących wszelkiego rodzaju  kampanie reklamowe dla firm farmaceutycznych oraz organizujących szkolenia zawodowe. Mogą one przybrać postać zarówno pisemną jak i ustną – na każdym etapie wprowadzania farmaceutyków. Firmą zajmującą się tego typu zleceniami jest PBT – Podgórskie biuro tłumaczeń.

Tłumaczenia farmaceutyczne są zazwyczaj zlecane są przez duże koncerny farmaceutyczne, które wprowadzają produkty na rynek międzynarodowy oraz przez importerów leków. Sam proces rejestracji leku jest bardzo skomplikowany, dlatego często zleca się go specjalnej firmie rejestracyjnej, która jest również odbiorą tłumaczeń.