Osoba, która zajmuje się pracą naukową, musi zadbać o to, by odpowiednio kształtować swój życiorys naukowy. To bardzo ważne, gdyż praca naukowa, związana jest z pięciem się po szczeblach kariery – tutaj każdy kolejny krok jest uzależniany od poprzedniego, w tym sensie, że potrzeba przejść wiele etapów, by móc faktycznie osiągać znakomite wyniki w pracy naukowej. Te etapy są niezbędne. Tak więc trzeba je zaliczać po kolei. Na początek studia, zdobycie tytułu zawodowego magistra. Ten etap, jeśli zostanie pomyślnie zakończony obroną pracy i nadaniem właśnie tytułu magistra, będzie przepustką do kariery naukowej. Oczywiście Neil dla każdego. Już na tym etapie CV naukowe ma znaczenie. Trzeba mieć już jakieś osiągniecia, może być to np. udział w konferencjach czy publikacja artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym. Ważne są także kwestie finansowe, od których w dużej mierze uzależnieni są naukowcy. Jeśli chcą coś osiągać, by mieć CV naukowe to muszą mieć też środki finansowe. To jest uzależnione od dziedziny naukowej. Nie każda wymaga takich samych nakładów, np. nauki przyrodnicze czy techniczne są siła rzeczy uzależnione w większym stopniu od zasobów finansowych. Dlatego te sumy powinny być proporcjonalnie większe. Ma to związek chociażby z potrzebą zakupu określonych materiałów do badań, wyposażeniem laboratoriów, gdyż konieczne jest niekiedy korzystanie ze specjalistycznego sprzętu. Dlatego CV naukowe zależy też od pewnej zaradności młodego naukowca. To nie jest w dzisiejszych czasach osoba, która żyje tylko nauką, pasją, nie stąpa twardo po ziemi. Niestety teraz wymogi są po prostu większe. CV naukowe jest potrzebne do tego, by móc w ogóle myśleć o rozwijaniu kariery zawodowej w tym kierunku, związanej z pracą naukową. Dlatego na studiach magisterskich trzeba się wykazywać ponadprzeciętną aktywnością. Konieczne jest umiejętne zadbanie o te wszystkie kwestie, związane z możliwym rozwojem swojej kariery naukowej, bo te sprawy są ze sobą powiązane. Dobrze opracowane CV naukowe musi zawierać informacje nie tylko o edukacji, ale też o konkretnych osiągnieciach naukowych. Na pewno dla młodego naukowca przygotowanie takiego CV jest niezmiernie ważne dla dalszego rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu ta osoba może na siebie w ogóle zwrócić uwagę i dostać się na studia doktoranckie. Do tego potrzebne jest oparcie promotora. CV naukowe będzie więc takim zaświadczeniem o tym, że dana sobą zajmowała się takimi i takimi zagadnieniami, że ma w swoim dorobku, mimo młodego wieku, znaczące osiągnięcia. Dlatego te kwestie zawsze są bardzo ważne. CV naukowe jest więc tutaj podstawa do oceny dorobku naukowego. Ono będzie się zmieniać, będzie wzbogacane – w przypadku pracowników naukowych niedopuszczalny jest brak rozwoju, Muszą oni wzbogać swój życiorys zawodowy, swoje dokonania, jest to związane z wymogami danej uczelni, ale i z przepisami prawa. Jeśli chcą oni kontynuować pracę na uczelni, to po prostu muszą dbać o rozwój swoich możliwości, o to, by zdobywać kolejne stopnie i tytuły naukowe.