Wiedza encyklopedyczna to najbardziej sprawdzone źródło informacji o otaczającym nas świecie. Przez wiele lat w Polsce publikowana była Encyklopedia Powszechna PWN, składająca się z kilku do kilkunastu tomów – w zależności od wydania. Encyklopedia ta była bardzo atrakcyjnie wydawana, w odpowiedniej twardej oprawie, z estetycznie wygrawerowanymi informacjami. Wewnątrz, na kilkuset stronach odpowiednio alfabetycznie zindeksowanych haseł, można było znaleźć odpowiedź na praktycznie każde nurtujące pytanie. Posiadanie ten encyklopedii w wersji papierowej było dowodem niesamowitego oczytania, wiedzy i pozycji społecznej i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku każdy Polak chciał mieć całą tą serię u siebie na półce – w najbardziej widocznym miejscu. Staranność, jaką dokładali twórcy tejże encyklopedii do odpowiedniego i zgodnego z rzeczywistością opisu i definiowania konkretnych procesów, przedmiotów, przestrzeni – była imponująca. Absolutnie nic, co znajdowało się wewnątrz tej publikacji, nie mogło podlegać jakimkolwiek dyskusjom czy zaprzeczeniom.

Sama idea encyklopedii jest jednak o wiele dłuższa i przypisuje się ją przede wszystkim oświeceniowym myślicielom, którzy przyjrzeli się bliżej kwestiom wiedzy naukowej jako takiej. Zaczęto pracować nie tylko nad nowymi i bardziej skutecznymi narzędziami metodologicznymi, ale także nad lepszą dystrybucją wiedzy naukowej pośród mas społeczeństwa. Oderwanie postępu naukowego od odbiorców i społeczeństwa globalnego w oczach większości naukowców kompletnie odbiera jakikolwiek sens staraniom na udoskonaleniem już posiadanych narzędzi. Oczywiście niektóre teorie naukowe i specjalistyczne dziedziny badawcze, jak chociażby fizyka kwantowa, wymagają bardzo specjalistycznego języka i definicji, aby dotrzeć do masowego odbiorcy, jakim jest społeczeństwo globalne. Wielu naukowców woli więc adresować swoje odkrycia i prace tylko i wyłącznie do środka własnej hermetycznej grupy branżowych specjalistów. W takich naukach nie jest istotny poklask mas czy komercyjne wykorzystanie pewnych udowodnionych procesów – najważniejszy jest postęp naukowy sam w sobie. Możliwość dokonania istotnych odkryć czy zrewolucjonizowanie sposobu myślenia przez wszystkich ekspertów w danej dziedzinie – to wiekopomne momenty w karierze każdego naukowca. Ostatecznie jednak wiedza ta musi dostać się do powszechnego obiegu, a Encyklopedia ma służyć uwiecznianiu wszystkich zdobyczy kultury i wiedzy, jakie człowiek przez cały swój czas przebywania na powierzchni Ziemi, zgromadził.