Niewątpliwie doskonałym przykładem tego, jak wiele dla pacjentów i samej medycyn robią nowoczesne technologie, jest zastosowanie drukarek trójwymiarowych w procesie przygotowywania się do zabiegu. Chirurg mający tylko jedną okazję do wycięcia jakiegoś nowotworu z organu, albo zoperowania serca, może najpierw odpowiednio przebadań takie serce i czy organ i uzyskać jego wierną wirtualną replikę. Następnie zaś, dzięki technologii druku trójwymiarowego, możliwe jest z powodzeniem wydrukowanie takiej wiernej repliki serca w odpowiednim tworzywie sztucznym, dzięki czemu lekarz prowadzący może o każdej porze dnia i nocy na bieżąco myśleć o najlepszym sposobie przeprowadzenia operacji.

Innym dowodem na skuteczne zaadaptowania tych technologii do procesu leczenia, jest coraz odważniejsze drukowanie takich elementów jak biodro czy staw w odpowiednich materiałach przez drukarki trójwymiarowe, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza dostęp do operacji, a także zmniejsza ich koszty. Co ważne, często taki wydrukowany obiekt jest całkowicie hypoalergiczny, co także ma znaczenie przy przeszczepach i implantacji pacjenta.