Dziedziny naukowe to pojęcie szerokie, na które składają się właśnie dyscypliny naukowe. Czym zajmują się dyscypliny naukowe? Zwykle mają one za zadanie zgłębić jakiś temat, wyprowadzić teorie, przeprowadzić badania i sprawdzić w ten sposób swoje teorie w praktyce. Stanowią one także część zasobu wiedzy o jakimś wycinku rzeczywistości. Dyscypliny naukowe mają nie tylko swój przedmiot badań, ale i konkretnie wyznaczony cel.

Dyscypliny naukowe tworzą inną podkategorię – specjalności naukowe. Mogą być one uprawiane przez jedną, bądź kilka dyscyplin naukowych i oznacza zwykle węższe rozpatrywanie jakiegoś aspekty badań. Specjalności naukowe to m.in. zarządzanie finansami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w kulturze, marketing bezpośredni czy prawo gospodarze.

Czym dokładnie zajmują się dyscypliny naukowe? By to zrozumieć, należy przyjrzeć się konkretnym dyscyplinom. Dziedzina nauk humanistycznych dzieli się na wiele dyscyplin, a jedną z nich jest językoznawstwo. Badacze zajmujący się tym zakresem skupiają się na istocie, budowie i historii języka. Językoznawstwo dzieli się na kategorie: językoznawstwo teoretyczne i stosowane, językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne oraz na makrolingwistykę i mikrolingwistykę. Językoznawcy czy lingwiści badają właściwości języka, zróżnicowanie języków itp.

Inne dyscypliny naukowe mieszczą się w dziedzinie zwanej naukami społecznymi. Nauki o mediach, pedagogika, psychologia czy nauki o bezpieczeństwie to niektóre dyscypliny naukowe, które wchodzą w jej skład. Psychologia zajmuje się badaniem funkcjonowania ludzkiego umysłu, bada też prawa rządzące psychiką i naszymi zachowaniami. W ten sposób interpretuje ludzkie działania i sposób myślenia. Jest wiele nurtów psychologii, zaliczają się do nich m.in. psychoanaliza, behawioryzm, psychologia ewolucyjna i psychologia społeczna.

Dziedzin nauk ekonomicznych także posiada swoje dyscypliny naukowe. Należą do nich: finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo i ekonomia. Ta ostatnia jest najczęściej kojarzona z naukami ekonomicznymi, a zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr. Pokazuje też mechanizmy w jaki sposób wykorzystujemy dostępne nam zasoby, a jednym z jej podstawowych pojęć jest rzadkość dóbr. Pojęcie to zakłada, że istnienie wszelkich dóbr jest niewystarczające – każdy z nas chce mieć więcej i więcej, nigdy nie jest dość dóbr.

Z kolei dziedzina nauk medycznych dzieli się na trzy dyscypliny naukowe: biologię medyczną, medycyną i stomatologię. Pierwsza zajmuje się wszystkim tym, co w swojej nazwie posiada przedrostek –bio i służy medycynie, ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej. Medycyna, rzecz jasna, obejmuje wiedzę o chorobach oraz zdrowiu człowieka i sposobach leczenia, a także zapobiegania. Z kolei stomatologia ma za zadanie posiąść wiedzę na temat ludzkiego uzębienia oraz tego jak je ewentualnie leczyć. Nie skupia się tylko na zębach, ale i na podniebieniu, języku, błonie śluzowej itp. Stomatologia dzieli się na wiele specjalności, wśród nich znajdziemy m.in. ortodoncję i endodoncję.