Prawdopodobnie jedynym miejscem we wszechświecie, na którym istnieje życie jest Ziemia. Oprócz człowieka Ziemię zamieszkiwana jest przez wiele gatunków zwierząt. Na większość z nich działalność człowieka wpłynęła w sposób niekorzystny, spora liczba gatunków w wyniku tej działalności już wyginęła, innym takie wyginięcie grozi w przyszłości.

Do gatunków zwierząt, którym w szybkim tempie grozi wyginięcie należy panda wielka. Jeszcze na początku XX wieku panda wielka zamieszkiwała praktycznie całe terytorium Chin. Dzisiaj populację dziko żyjącej pandy wielkiej ocenia się na około 1000 osobników. Do wyginięcia pandy przyczyniła się przeprowadzana w Chinach wycinka lasów bambusowych, które są naturalnym środowiskiem życia dla pandy. Pandy odżywiają się przede wszystkim pędami bambusa, wycinka lasów bambusowych pozbawiła je dostępu do pokarmu. Władze Chin zdecydowały się objąć te zwierzęta programem ochrony. Populacja pand chroniona jest na obszarze dwunastu parków narodowych. Od dawna nadzieję na przetrwanie pandy daje hodowla i próby rozmnażania tych zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Do gatunków zagrożonych wyginięciem należy także goryl górski. Goryle górskie należą obecnie do najrzadziej występujących w naturalnym środowisku zwierząt. W ostatnich latach szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem dla tych zwierząt okazał się wirus ebola. Od dawna zwierzętom tym zagrażają kłusownicy. Największy spadek liczby goryli górskich nastąpił w latach 90-tych XX wieku. Goryle górskie są od dawna objęte ochroną na terenie parków narodowych, jest więc szansa, że uda im się uniknąć całkowitej zagłady.

W XXI wieku do listy zagrożonych wyginięciem zwierząt dołączyły nosorożce. Wśród rodziny nosorożców znajdują się dwa gatunki, których populacja jest wyjątkowo mała. Gatunki te to nosorożec sumatrzański i nosorożec jawajski. Ten ostatni gatunek jest bardzo nieliczny, występuje tylko w jednym rezerwacie na wyspie Jawa w Indonezji. Ocenia się, że na terenie rezerwatu żyje tylko 50 osobników nosorożca jawajskiego. Żaden ogród zoologiczny nie może poszczycić się posiadaniem choćby jednego nosorożca jawajskiego. Nie lepiej wygląda sytuacja nosorożców, które żyją na terytorium Afryki. Wymarcie grozi między innymi zamieszkującemu na terenie Zairskiego Parku Narodowego nosorożcowi białemu. Populację nosorożca białego oblicza się na około 20 sztuk. Znacząco zmalała także populacja nosorożca czarnego. Nosorożce giną przede wszystkim dlatego, że są zabijane z powodu swoich rogów. Są one popularnym afrodyzjakiem, służą także do wykonywania ozdobnych przedmiotów. Wzrasta więc liczba kłusowników polujących na nosorożce.

Także na terenie Polski żyją gatunki zwierząt, którym grozi wyginięcie. Jest wśród nich między innymi kozica tatrzańska. Kozica tatrzańska występuje jedynie na obszarze Tatr (po obu stronach granicy). Największym zagrożeniem dla tych zwierząt jest coraz większy ruch turystyczny w Tatrach. Kolejnym zagrożonym gatunkiem w naszym kraju jest wąż Eskulapa, który niegdyś występował licznie na terenie Bieszczad.