Miesiąc: Kwiecień 2015

Dziedziny naukowe w Polsce

Dziedziny naukowe stanowią grupy dyscyplin naukowych, które są ukształtowane w sposób trwały i w obrębie których można nadawać stopnie oraz tytuły naukowe. Sprawa ta uregulowana jest prawnie – wyodrębnia je uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, która wydana została w 2011 roku. Dziedziny naukowe podzielone zostały na dwadzieścia jeden kategorii. Nauki biologiczne obejmują takie dyscypliny naukowe jak m.in. biofizyka, biologia, botanika, fizjologia, systematyka, zoologia, ekologia. Na nauki chemiczne składają się biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska i technologia chemiczna. Nauki ekonomiczne dzielą się z kolei na ekonomię, finanse, nauki o zarządzaniu oraz towaroznawstwo. Dziedziny naukowe to także inne...

Czytaj

Czym są prezentacje naukowe

Prezentacje naukowe przygotowywane są przy okazji różnych wydarzeń, choć one wszystkie mają oczywiście wspólny mianownik – naukowy charakter. Jednak prezentacje naukowe i ich tworzenie, choć może wydawać się inaczej, to wcale nie prosta sprawa. Sprawiają one problemy nawet najwytrwalszym weteranom, a co dopiero „świeżakom” – osobom dopiero uczącym się ich specjalnego przygotowania. Prezentacje naukowe wygłaszane są na różnorakich konferencjach, zjazdach, sympozjach, seminariach, a nawet w szkołach i na uczelniach podczas lekcji i zajęć dydaktycznych. Co więcej, prezentacje naukowe były też pomysłem Komisji Edukacji Narodowej na egzamin maturalny. Maturzyści przygotowywali prezentacje naukowe na wybrane przez siebie tematy i wygłaszali je...

Czytaj